IUC Kalmar Län
 
 • Start
 • Företagsutveckling
 • Innovationscheckar

Innovationscheckar

Innovationscheckar från Vinnova ger nya möjligheter för företag i Kalmar län. IUC Kalmar län har fått förnyat uppdrag att fördela ”Innovationscheckar” till länets företag. Anmäl ditt intresse.

Checkarna ger företag med tillväxtpotential och innovativa idéer (I-check) eller behov av immateriella strategier (IP-check) möjlighet att utveckla dessa i samverkan med extern kompetens. Det kan handla om en ny vara, tjänst, affärsmodell, samverkansmodell med partners, kundsegmentering etc. eller någon kombination av dem. IP-checkarna syftar till att förbättra och utveckla små och medel-stora företags affärsstrategiska hantering av immateriella tillgångar.

Innovationschecken är ett direkt stöd med 100 000 kr och riktar sig till små och medelstora företag för att köpa externa tjänster kopplat till ett innovativt utvecklingsprojekt i företaget.

Under perioden 2013-2016 fördelade IUC Kalmar län ut innovationscheckar till 33 företag över hela länet. Det har på så vis satt fart på utvecklingen av nya produkter, processer och tjänster. I flera fall har medlen använts till att anlita forskare på Linnéuniversitetet för att utveckla nya miljöförbättrande processer, detta är extra glädjande då vi ser det som mycket viktigt att få fart på samarbetet mellan forskare och regionens företag. I andra fall har företagen tagit hjälp av expertis för att utveckla design, nya miljöförbättrande processer eller affärskoncept.

Ett exempel från 2013 är EBV Plåt i Emmaboda som tillverkar datorskåp för olika miljöer, de har fått möjlighet att ta hjälp av en industridesigner och har nu tagit fram en ny modern design för datorskåp/pulpet till offentliga miljöer.

Har du en eller flera innovativa projektidéer på gång?

Börja med att se om Ni uppfyller baskraven för en Innovationscheck:

Företaget ...
 • har minst 3 och max 249 anställda
 • har minst 1 årsbokslut, med minst 1,5 Mkr i nettoomsättning
 • har inte några betalningsanmärkningar registrerade
 • har inte haft projekt/stöd >50 000 kr från Vinnova de senaste 5 åren
 • har fått max 200 000 euro sammanlagt i statsstöd under de senaste tre åren  
 • är att beskriva som ett "vanligt" företag med inga eller få kontakter med det offentliga innovationssystemet
 • ska använda checken för en innovationsidé med tillväxtpotential för företaget, eller en IP-strategi som förbättrar företaget förmåga att utveckla sin affärsverksamhet
  • Med innovationsidé avses något som är nytt på den marknad som adresseras och som skapar ett tydligt affärs- eller kundvärde för företaget. Det kan handla om en ny vara, tjänst, affärsmodell, samverkansmodell med partners, kundsegmentering etc. eller någon kombination av dem. Innovation har alltså en bred tillämpning men får inte användas för kopiering eller import av något existerande. Checken kan inte heller användas för stegvis förbättring av löpande verksamhet eller existerande affärserbjudanden
  • Företaget ska troliggöra att de genom användningen av checken skapar förutsättningar för att förnya sin affärsverksamhet så att lönsamheten och omsättningen förbättras avsevärt.
 • måste ha vilja, förmåga och intresse att jobba med ett innovationsprojekt
 • som får en Innovationscheck förväntas använda den till köp av externa tjänster hos exempelvis institut, universitet, högskolor, konsulter
 • får inte använda medlen till att finansiera egen verksamhet
Uppfyller Ni ovanstående förutsättningar och är intresserad av att med hjälp av en innovationscheck utveckla en idé kontakta då IUC:s projektledare:

Stefan Karlsson
Tel: 0730-89 01 04
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Adress

IUC i Kalmar AB
Gröndalsvägen 19 B
392 36 Kalmar

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Linkedin

Nyhetsbrev