Byggproduktionsledare

400 Yh-poäng, 2 år

Utbildningen är för dig som har genomfört bygg- och anläggningsprogrammet, eller har yrkeserfarenhet från branschen. Inom branschen finns ett behov av byggproduktionsledare såväl i vår region som i hela landet. Utsikterna är goda för att få arbete efter genomförd utbildning.

Efter genomförd utbildning har du fått kunskap och färdigheter för att exempelvis arbeta i följande yrkesroller: arbetsledare/byggledare på husbyggen, övriga uppgifter på ett byggföretag, konsult hos en entreprenör, byggnadsinspektör, projektansvarig. Utbildningen är bred och har en stark koppling till arbetslivet med lärare från yrkeslivet.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd (LIA - lärande i arbete) Syftet med LIA är att ge dig praktisk yrkeserfarenhet under studietiden.

Denna utbildning har bedrivits av IUC i flera år och har gett ett gott resultat. Drygt 90% av de studerande som avslutat utbildningen har fått arbete inom branschen.

Utbildningens innehåll:

Bygg och materiallära 35P
Konstruktionsteknik och matematik 15P
Praktiskt byggande och utsättningsteknik 15P
Byggprocessen 15P
IT som verktyg 15P
Eget projekt husbygge 55P
Byggarbetsplatsens logistik och organisation 20P
Entreprenadjuridik och bygglagsstiftning 20P
Heta arbeten och ställningsbyggnad 5P
Betongkurs II platsgjutning 10P
Samhälle, miljö och arbetsmiljö 15P
Ekonomi 15P
Projektledning, ledarskap och kommunikation 30P
Examensarbete 10P
LIA= lärande i arbete, 4 perioder totalt 25 veckor, 125P

För mer information kontakta yrkeshogskola@iuc-kalmar.se