Inbjudan till möte mellan små och medelstora företag i Kalmar län och Sveriges forskningsinstitut

Har du en idé om hur du skulle vilja utveckla dina produkter eller tjänster som du inte har lyckats genomföra på egen hand?
Har du behov att snabbt tillföra en speciel teknisk kompetens i din produktutveckling?

Små och medelstora företag i Kalmar län erbjuds ett kostnadsfritt möte med en specialist eller forskare från RISE - Research Institutes of Sweden, som kanske kan bidra till lösningen.

RISE - Research Institutes of Sweden är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytt, tillväxt och konkurrenskraft.

En stor del av RISE-institutens arbete har hittills fokuserat på de större företagens behov. För att bättre stödja innovation i små och medelstora företag utvecklar RISE tillsammans med regionförbynden i Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län ett nytt arbetssätt.
Som ett första steg anordnar vi nu möten i matchmakingform, där företag som har idéer om produktututveckling och innovation får träffa utvalda specialister och forskare från något av RISE-instituten.
På mötet kan du även lära dig mer om de möjligheter till finansiering som finns i olika skeden av innovationsarbetet och träffa specialister på området.

Datum: 8 juni 2012
Plats: Hotell Kronmunken i Mönsterås
Anmälan görs till: lars.borjesson@iuc-kalmar.se

För mer information kontakta:
Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län
Tel: 0480-44 83 89
E-post mattias.nylander@rfkl.se

Susanna Kindberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Tel: 010-516 55 54
E-post: susanna.kindberg@sp.se

Bifogade filer: