SMINK

Smart Industri Kalmar län - SMINK

Projektet startade i augusti 2018 och kommer att pågå under 3 års tid.

Projektets övergripande mål är att stärka hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i Kalmar läns teknik-SMF. Projektmålet är ökad kompetens hos Kalmar läns teknik-SMF i Smart Industri, Handlingsplan 2, tre av fyra fokusområden:

  • Industri 4.0
  • Hållbar produktion
  • Testbädd Sverige

Projektets målgrupp är Kalmar läns teknik-SMF med tillväxtpotential (industriföretag inom trä, metall, glas, livsmedel, textil, plast, IT). Projektet bygger på att genomföra företagsbesök hos teknik-SMF, och via utmaningsdriven dialog med hjälp av IUC:s analysverktyg TBN (Tillväxt i Befintlig Näring) identifiera utvecklingsbehov som underlag för att föreslå insatser.

Insatserna är riktade direkt till företagen i form av digitaliseringsprogrammen Kickstart och Indigo, coachning inom hållbar produktion och erbjuda företagen specialistkompetens från akademi och forskningsinstitut. Projektet kommer också att hålla seminarier inom smart industri samt ge ut nya utgåvor av IUC:s magasin good work!

Projektets förväntade resultat och nytta vid projektperiodens slut är att flertalet av de deltagande företagen har påbörjat en tillväxtresa inom ramen för Smart Industri, Handlingsplan 2. Projektets förväntade effekter på lång sikt är att företagen ses som en attraktiv arbetsgivare, attraktiv partner, och arbetar med satsningar på ny teknik, forskning och hållbarhetsfrågor.

Samarbete

Projektet samarbetar med CIL i Kronobergs län och IUC Träcentrum i Jönköpings län samarbete inom Industri 4.0 i syfte att ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom aktiviteterna Kickstart och Indigo.

Projektet samarbetar också med Linnéuniversitetet och RISE i syfte att ge Kalmar läns teknik-SMF tillgång till specialistkompetens från akademien och forskningsinstitut och  i syfte att skapa ökad konkurrens genom FoU-investeringar.

Stärk er konkurrenskraft – tänk utanför rutan

Genom att arbeta med Tillväxtverkets hållbarhetsaspekter, miljö, mångfald och jämställdhet, i verksamheten kan ni öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Verksamheten bidrar därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till hållbar utveckling och tillväxt.

IUC har i tidigare projekt arbetat fram en fram en folder som ger stöd och vägledning i det viktiga arbetet.

Klicka här!

Pågående aktiviteter

Kickstart digitalisering Kalmar. Seminarieserie vid tre tillfällen (4 okt, 25 okt, 7 nov). Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration till att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Finansiärer

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Regionförbundet i Kalmar län
  • Tillväxtverket (nationerlla medel) via IUC Sverige och IUC Träcentrum Nässjö
Håll utkik efter nyhetsbrev och tidningen good work! där vi lyfter nyheter och goda exempel.

Kontaktperson för projektet

Stefan Karlsson, Projektledare
0730-89 01 04
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Adress

IUC i Kalmar AB
Gröndalsvägen 19 B
392 36 Kalmar

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Instagram
Linkedin

Nyhetsbrev