• Start
  • Projekt
  • Avslutade projekt

Avslutade projekt

Projekt är ett av de sätt som vi använder för att höja konkurrenskraften i regionens näringsliv. När vi konstaterar ett behov som gäller för en större mängd företag, undersöker vi förutsättningarna för att starta ett utvecklingsprojekt. IUC Kalmar län har stor erfarenhet av att driva offentligt finansierade projekt.

Här kan ni läsa om projekt som vi har genomfört.

Regional plattform för innovation och förnyelse

Löptid 2015-2018. Projektets övergripande mål var att företagen i väsentlig grad ökar sina satsningar på innovationer, forskning och utveckling. Satsningarna skulle underlättas av den etablerade plattformen som gör att företagen lättare får tillgång till specialistkompetens på akademi, institut och hos andra aktörer.

Projektets huvudsakliga aktiviteter har varit arbete i två tekniknoder tillsammans med Linnéuni-versitet/LTC2020 (LNU) och Industrin Ostkustcentrum (IOC). En nod var baserad i Torsås och en nod var baserad i Mönsterås. Även en FoU-nod, baserad i Västervik, har drivits efter upphandling tillsammans med Reseach Institutes of Sweden (RISE).

Slutrapport

Strategier för hållbar tillväxt

Löptid 2015-2018. Projektets övergripande mål var: Stark hållbar tillväxt i länets befintliga teknik-SMF genom strategiska satsningar på effektiv produktion och nya produkter/tjänster som efterfrågas och säljs på en större internationell marknad.

Projektets huvudsakliga aktiviteter har varit behovsanpassad coachning i strategiarbete, upphandlade nätverksaktiviteter inom två under projektet bildade tekniknätverk samt extern kommunikation och resultatspridning genom magasinet good work.

Behovsanpassad coachning har erbjudits inom tre områden; affärsutveckling (marknad och produkter/tjänster), produktionsutveckling och ägarstrukturer.

Slutrapport

Förstudie - Hållbar, konkurrenskraftig industri i Kalmar län

Under hösten 2016 - våren 2017 genomfördes en förstudie inom ramen för Smart Industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.
Läs mer

Håll ut (Hållbar utveckling för industrin)

Under åren 2012-2014 genomfördes ett projekt som fokuserade på stöttning till företagens utveckling, vilket omfattade behovsinventering, konsultinsatser, infomöten/seminarier och stöd i ansökningar. Projektet skapade även tidningen good news! och den första utgåvan av industrilabb.se i samarbete mellan IUC Kalmar län och Linnaeus Technical Centre, LTC, inom Linnéuniversitetet. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.
Läs Good News

Utsikt & Insikt

Under åren 2012-2014 genomfördes ett kompetensförsörjningsprojekt. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF).
Läs mer 

 

Europeiska regionala utvecklingsfondenEuropeiska regionala utvecklingsfondenEuropeiska regionala utvecklingsfonden

Adress

IUC i Kalmar Län AB
Flygplatsvägen 32
392 41 Kalmar

Org.nr: 556541-0213

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Instagram
Linkedin

Nyhetsbrev