• Start
  • Projekt
  • Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelsutveckling Sydost är länets satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, nya samarbeten och innovativ produktutveckling inom livsmedel. Arbetet bedrivs i projektform sedan 2016, med IUC Kalmar län som huvudman från november 2020.  

Projektet utgör den del av länets livsmedelsstrategi som fokuserar på förnyelse, forskning och innovation. Arbetet utgår från företagens behov, utvecklingstrender i omvärlden samt identifierade styrkeområden i regionens livsmedelssektor. Ambitionen är att arbetet ska mynna ut i en permanent plattform för företagens fortsatta arbete med innovationer och utveckling inom förädling av råvaror, hållbarhet, entreprenörskap, marknad och företagsutveckling. 

Livsmedelsutveckling Sydost - med proteiner i fokus har pågått under 2016-2019. Tack vare ett nytt projekt fortsätter arbetet under ytterligare tre år, med start i november 2019. Projektet finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Kalmar län, samverkansparterna LRF Sydost och Linnéuniversitetet samt Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter och Ölands sparbanksstiftelse. Även Länsstyrelsen Kalmar län och Sveriges Lantbruksuniversitet är viktiga aktörer i arbetet.

Målgrupp
Projektet vänder sig i första hand till länets små och medelstora livsmedelsförädlare samt restaurang och handel. Jordbruksföretag och stora livsmedelsföretag (över 250 anställda) är också viktiga för livsmedelskedjan, och utgör därmed sekundär målgrupp. Livsmedelsutveckling Sydost jobbar också gentemot branschorganisationer, myndigheter, politiker och universitet, för att sprida information om livsmedelssektorns betydelse för länet.

Fokus framåt
Under perioden 2020-2022 kommer arbetet till stor del att bestå av företagsmöten, spridning av trender, kunskap och forskning samt fördjupade samarbeten med akademin. Därtill några fördjupningar inom värmekrävande grödor, ägg och kött.

Potentialen hos små och medelstora företag
Projektet vänder sig till små och medelstora företag, vilket enligt rådande definition är företag med färre än 250 anställda och en omsättning mindre än 50 miljoner euro.

SCB:s statistik för åren 2007, 2010 och 2014 visar att den stora förändringspotentialen ligger hos små och medelstora företag samt att det är i denna grupp som utveckling och tillväxt sker. Totalt sett förnyas nio procent av de svenska livsmedelsföretagens produkter varje år, vilket innebär att det finns god potential att marknadsföra nya produkter.

För att projektet på bästa sätt ska komma dig som företagare till nytta, behöver vi få veta vad du tycker. Detta sker delvis vid våra inplanerade företagsbesök, men du är givetvis välkommen att  kontakta oss närhelst det passar dig. Våra kontaktuppgifter ser du längre ner. 

Trender, omvärld och forskning
Sedan våren 2020 jobbar Livsmedelsutveckling Sydost med att samla in och sprida livsmedelsrelaterade trender, omvärldsanalyser och forskningskunskap. "Trender, omvärld och forskning" sprids via e-post till de som finns upptagna i vårt kontaktregister. För mer information, prenumeration samt tidigare utskick, klicka här.  

Medverkande organisationer
IUC i Kalmar Län AB
Projektägare som leder och samordnar projektet. Här återfinns också projektledningen; Thomas Isaksson, Lars Bylin, Kristina Bergman och Mushtaq Farooqi.

LRF Sydost
Fokuserar i detta projekt på kött med kvalitet, möter köttproducenter och förädlare och lotsar dem vidare i förädlingskedjan för utveckling, ökad kvalitet och lönsamhet. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Linnéuniversitetet (Ekonomihögskolan samt Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Erbjuder forskningskompetens inom livsmedel och matrelaterade upplevelser, ett tvåårigt utvecklingsprogram vid namn MatPLUS samt kontakter till studentarbeten och studentmedarbetare. 

SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
Erbjuder forsknings- och lärarkompetens samt uppdragsutbildning inom hela livsmedelskedjan med fokus på primärproduktion, samt kontakt till studentarbeten och studentmedarbetare.

Det vi arbetar med
I korthet är det framför allt det här som den treåriga satsningen arbetar med:
1. Få kännedom om företagens utvecklingsbehov och bygga projektaktiviteter utifrån det.
2. Skapa nätverk och möten mellan företag, organisationer och experter; regionalt, nationellt och internationellt.
3. Lotsa företagens planer till nya utvecklingsmöjligheter och finansiellt stöd.
4. Låta företagens idéer växa tillsammans med studenter och forskare.
5. Särskilt lyfta möjligheterna med proteinrik livsmedelsproduktion.
6. Hjälpa företagen i deras omvärldsbevakning.
7. Ge stöd och utveckling i marknadsföring och försäljning.
8. Uppmärksamma hur miljö, mångfald och jämställdhet bidrar till ökad lönsamhet.

Kontaktpersoner för projektet

Thomas Isaksson, Projektledare
0730-89 50 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Lars Bylin
070-528 90 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kristina Bergman, Ass. projektledare och kommunikatör
073-890 43 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Adress

IUC i Kalmar Län AB
Flygplatsvägen 32
392 41 Kalmar

Org.nr: 556541-0213

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Instagram
Linkedin

Nyhetsbrev