• Start
  • Projekt
  • SIK - Bakgrund

Smart Industri Kalmar län

Var på HUGGET! Annars är era konkurrenter det…

Nappa på kompetenshöjning inom SIK
Smart Industri Kalmar län

Under hösten 2017 fick vi besked från ESF-rådet att socialfondsprojektet SIK hade blivit beviljat. Vi tilldelades 8,7 miljoner kronor från ESF-rådet som täcker 75 % av omslutningen, där resterande medfinansiering är de företag som anser att de har behov av kompetenshöjning hos sin befintliga personal och ledning. Under 20 månader kommer det att finnas möjlighet att gå på alla erbjudna seminarier, kurser och utbildningar som SME (Små- och medelstora) industriföretag har svarat på, i vår enkätutfrågning. Projektet heter SIK och det står för Smart Industri Kalmar Län, där Smart Industris fokusområde ”kunskapslyft industri” ligger till grund för syfte och mål med projektet.

Inom Tillväxtverkets förstudie ”Smart industri” togs personlig kontakt med 125 företag i länet för att kartlägga deras kompetenshöjningsbehov. Vi har kartlagt utbildningsområde, nivå och preliminärt antal individer som behöver fortbildning i dessa företag. Den preliminära siffran blev att 3500 medarbetare inom ca 60 funktioner/roller inom den tillverkade industrin har behov av kompetensutveckling. I och med att det är ett sådant spann på olika funktioner/roller som behöver kompetensutveckling har vi försökt tratta ner de mest efterfrågade områdena, men att vi genom nya lärmetoder ska kunna få med så många som möjligt inom ramen av projektet.

Det övergripande syftet inom projektet, kompetenshöjning av befintlig personal i teknik- och miljöföretag i Kalmar län för att säkerställa individens attraktivitet på arbetsmarknaden och företagens fortlevnad på lång sikt, uppnås genom att projektaktiviteter utförs och följs upp för att säkerställa långsiktiga mål som:

  • Ökad kompetens hos deltagande individer
  • Ökad konkurrenskraft för deltagande företag
  • Att utbildningsinsatser har uppnått de horisontella kriterierna avseende jämställdhet och tillgänglighet

Kontaktperson för projektet

Anders Olofsson, Projektledare 
0708-62 59 90
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Adress

IUC i Kalmar Län AB
Flygplatsvägen 32
392 41 Kalmar

Org.nr: 556541-0213

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Instagram
Linkedin

Nyhetsbrev