• Start
  • Sustainable
  • Technical Visits

Technical Visits

I regionen har vi många intressanta anläggningar och goda exempel på hur företag, akademi och kommun/politik samverkar för det hållbara samhället. Områden såsom avfallshantering, biogas, energi, vatten och avloppsrening, rökgasrening, kretsloppstänk, intressanta miljöfokuserade företag och ett aktivt Linnéuniversitet är några exempel på vad regionen gärna visar upp.

Hör av dig till IUC-Sustainable för mer information.

“Microalgae: super heroes cleaning air”
– forskning i samarbete med industrin

Linnéuniversitetets forskare i samarbete med Cementa i Degerhamn har hittat en spännande lösning för rökgasrening. Cementas målsättning ”hållbar utveckling – en del i affärstänket” visar på industrins intresse för att hitta nya metoder till en hållbar och miljöfokuserad produktion.

www.lnu.se
www.cementa.se/degerhamn

More Biogas
– företag i samverkan med lantbrukare och energibolag

Redan 2007 började 17 lantbrukare att intressera sig för biogas och ville vet mer, startade projekt och sedan 2014 finns en samrötningsanläggning som producerar fordonsgas.

www.morebiogas.se

Bioenergianläggning som tar till vara på skogens avfall – Moskogen

Kalmar Energis kraftvärmeanläggning i Moskogen tar hand om skogsavfall från småländska skogar och producerar el och värme till Kalmar, Smedby och Lindsdal. Samarbeten med KSRR och Linnéuniversitetet har även utvecklat intressanta lösningar för bl.a. vattenrening.

www.kalmarenergi.se

65 000 ton avfall tas emot i Moskogen

KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare sätter alltid miljön och medborgaren i fokus, genom trovärdig enkelhet, effektiv hantering, kompetens, hög tillgänglighet och målet långsiktig hållbarhet.

www.ksrr.se

Adress

IUC i Kalmar Län AB
Flygplatsvägen 32
392 41 Kalmar

Org.nr: 556541-0213

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Instagram
Linkedin

Nyhetsbrev